I fokus

Var och hur hittar man de bästa svenska forskarna idag? Ja, ett sätt att ta reda på vilka de är och vad de arbetar med är att granska den lista över ”landets starkaste forskningsmiljöer” som i februari publicerades av Vetenskapsrådet. Listan innehåller tio forskningsgrupper som rådet, med hjälp av externa bedömare, har kommit fram till att man vill satsa extra på.

Av de tio miljöerna finns två i Lund. Ledare för en av forskargruppen heter Patrik Brundin. Hans grupp arbetar för att hitta bot för en rad sjukdomar som angriper hjärnan, bland annat Parkinsons sjukdom. Patrik har ett personligt engagemang i den frågan eftersom hans far drabbades av just Parkinson när Patrik var bara 13 år gammal.

- Mitt arbete är tillägnat min far, säger han.

Forskarna hoppas att i framtiden kunna reparera skador i hjärnan genom att tillföra embryonal stamceller som ersätter de gamla skadade. Försök har redan gjort att transplantera nervceller från aborterade foster men med varierande resultat. Förmodligen har man tillfört för få celler.

Genom att odla stamceller från embryon skulle forskarna kunna få i det närmaste obegränsad tillgång till eparationsceller.

Patrik Brundin och hans fru Lena upplevde som nygifta tsunami-katastrofen i Thailand och blev i media känd genom som ”de två svenska läkarna” som frågade sig var all svensk hjälp fanns när den behövdes?