Östersundspolisen åter i fokus

Jämställdhetsarbetet vid polismyndigheten i Östersund är nu åter föremål för uppmärksamhet i riksdan.
Tidigare har vänsterpartistiske riksdagsledamoten Yvonne Oscarsson, krävt att polisen ska betala tillbaka de 2 miljoner kronor de fått från regeringen för jämställdhetsarbete, eftersom alla kvinnliga chefer inom myndigheten bytts ut mot män. I en interpellation ställd till Jämställdhetsminister Margareta Winberg, frågar hon nu om ministern avser att följa upp hur pengarna har använts, och om de lätt till några förbättringar i jämställdhetsarbetet. Hon frågar också om ministern tänker ta några initiativ för att stötta de kvinnor inom jämtlandspolisen som råkat ut för trakasserier trots den satsning som gjorts.