Skönhetsskola i blåsväder efter kritik från elever

Det stormar rejält om European Beauty School i Eskilstuna just nu. Skolverket har riktat hård kritik mot skolan och har dragit tillbaka sitt stöd till skolan eftersom skolan inte uppfyllt villkoren. Nu överväger tidigare elever att anmäla skolan även till Allmänna reklamationsnämnden. Detta i ett försök att få tillbaka hela eller delar av avgiften på 65 000 kronor.

Jessica gick tidigare på European Beauty School och det som från början gjorde att hon valde skolan var att den stod under tillsyn av skolverket. Något som Jessica uppfattade garanterade att skolan var seriös. Den utbildning hon valde var ettårig och kostade 65 000 kronor.

Och det är just den ettåriga utbildningen till hudterapeut som skolverket har haft tillsyn över. Men efter det att Jessica och två av hennes skolkamrater klagade och skolverket utrett har det ”stödet” som tillsynen innebär dragits tillbaka.

Bland annat konstaterade skolverket att flera lärare saknade kompetens, att man använt sig av förfalskade närvarointyg och att man använt sig av otillåtna skönhetsmedel.

För Jessicas del blev det tufft på skolan när hon började ifrågasätta undervisningen och när det var dags att sluta var det nära att hon inte fick sitt examensbevis.