Omfattande räd mot misstänkta pedofiler

Poliser i nio län har samtidigt slagit till mot misstänkta pedofiler. Fjorton män är misstänkta för att spridit och innehavt barnpornografi.

Det är ovanligt med samordnade tillslag som detta.

– Vid två tillfällen som jag kan erinra mig har en insats riktats mot ett större antal svenskar samtidigt, säger Annethe Ahlenius på Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp, som stod bakom insatsen.

Varför är det så ovanligt med större tillslag?

– Det har att göra med resurser. Det tar ju väldigt mycket resurser att göra så många tillslag på en och samma dag.

Det senaste tillslaget, under morgonen och förmiddagen på tisdagen, är alltså den tredje samordnade insatsen mot fler än 5–6 pedofiler i Sverige sedan 1995, då Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp bildades.

Det var de som under spaning på internet i början av året upptäckte de nu misstänkta pedofilerna.

Förhör och husrannsakningar i nio län
Förhör, husrannsakningar och beslag av hårddiskar gjordes igår i Skåne, Halland, Västra Götaland, Sörmland, Östergötland, Stockholm, Uppsala, Dalarna och Västerbotten.

De fjorton misstänkta männen är mellan 20 och 68 år. Ingen av dem är gripen.

Det första samordnade tillslaget för misstänkt barnpornografibrott i Sverige ägde rum runt år 2000 och hade namnet Operation rädda barnen.

– Där var det en grupp människor som var medlemmar i ett virtuellt samhälle, en så kallad community, där man bytte bilder med varandra. Där identifierade man sju svenskar som hade kopplingar till den gruppen.

– En annan stor aktion som genomfördes i maj förra året var Operation sleipner, där 118 svenskar var föremål för utredning, säger Annethe Ahlenius.

Ett fåtal dömda efter tidigare tillslag
Efter dessa tillslag har bara några få personer dömts, majoriteten av ärendena ligger fortfarande outredda. Hos Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp finns totalt cirka 90 ärenden av varierande storlek som ännu inte granskats.

Något som enligt Annethe Ahlenius kan leda till mildare straff, och inte minst till att det blir svårare att hjälpa de barn som utsätts för övergrepp

– Ett av de främsta målen med vår verksamhet är att försöka identifiera barn som vi vet förekommer på bilder i de här sammanhangen. Då är det olyckligt om utredningen tar för lång tid.

Jenny Waldem
jenny.waldem@sr.se