Fusk med körkortsprov vanligast för taxi

2:44 min

Det förekommer fusk i samband med Trafikverkets teoretiska förarprov. Personer kommer till proven för att kopiera frågorna och kunna sälja dem.

– Det finns de som försöker fuska sig till ett godkänt prov. De är väldigt kreativa. Man kommer och gör provet för att läsa in frågorna eller fotografera av provet. Sedan säljer man provet som ett facit. Vi upplever att det har blivit mer fusk det senaste året, säger Mikael Stenberg handläggare vid Transportstyrelsen.

Det är Transportstyrelsen som ansvarar för att ta fram kunskapsproven för körkort. Mikael Stenberg berättar att det finns starka misstankar att personerna närvarar för att kunna filma, fotografera eller läsa in sig på frågorna till testet. Prov som man vet säljs för uppemot 10.000 kronor.

En mindre andel av de här personerna sitter med på proven till B-körkorten. Flest sitter med på taxiförarprovens karttest. De testerna byts ut mer sällan för att proven är komplicerade att framställa, säger Mikael Stenberg.

– Det tar lång tid för oss att byta ut prov. Vi kan inte göra det varje dag, säger han.

Den andra gruppen fuskare är de som misstänks ha köpt ett facit till proven. Man har identifierat dem på att de genomför taxiförarnas karttest, ett tvåtimmars test, på enbart några minuter men lyckas ha alla rätt.

Många tar sig knappt tid att öppna den fysiska kartboken för att kunna mäta och räkna ut distanser och körtider, som ingår i provet. De fyller bara i provsvaren, säger Mikael Stenberg vid Transportstyrelsen.

Catrin Hall är provförrättare på Trafikverket i Stockholm, den myndighet som håller i förarproven. Hon säger att det kan vara frustrerande att inte kunna agera när någon misstänks fuska.

– Om kunden har lärt sig frågorna utantill, då kan man ju undra. Men vi kan inte göra något åt det om vi inte ser något uppenbart fusk. Vi kan inte avvisa en kund för att den inte öppnar kartboken, säger hon.

Ett trettiotal personer ertappades för olika bedrägerier under förra året. Men då är inte de nittiotalet personer inräknade som man vet gjorde teoriproven onormalt fort och inte heller alla de är räknade som bara kommer och sitter med på proven. 

Mikael Stenberg på Transportstyrelsen efterlyser möjligheten att stänga av personer som fuskar.

– Tyvärr har vi inga sanktionsmöjligheter mot de som fuskar, om vi till exempel kommer på en person som sitter med mobilkamera. Det Trafikverket kan göra är att avvisa personen från platsen. Men det finns inget hinder för personen att boka en ny tid samma dag, säger han.