Erik Almqvist styr Samtiden

2:44 min

Sverigedemokraten Erik Almqvist, som lämnade sina riksdagsuppdrag efter den så kallade järnrörsskandalen, är den som styr Sverigedemokraternas mediesatsning Samtiden. Det uppger Dagens Nyheter idag.

Erik Almqvist har haft en större roll än vad som varit känt i Sverigedemokraternas mediesatsning Samtiden. Uppgifterna bekräftas av Jan Sjunnesson som officiellt stått som chefredaktör.

– Man har tyckt att det har varit bra att Erik Almqvists namn inte syns. Han kan ju inte synas eftersom han har gjort sig kontroversiell genom den så kallade järnrörsskandalen. Jag har accepterat att jag tills för några dagar sedan att axla den här rollen, men jag har hela tiden försökt att säga att det inte går i längden, säger Jan Sjunnesson.

Sverigedemokraten Erik Almqvist som lämnade riksdagen och sin roll som partiets ekonomisk politiska talesman efter den så kallade järnrörsskandalen har alltså fortsatt arbeta aktivt för Sverigedemokraterna. Nu i form av medierådgivare och konsult. Men i praktiken också styrt det redaktionella arbetet från Budapest där han bor.

Enligt Jan Sjunnesson är det också Erik Almqvist som haft de verktyg som behövs för att lägga in nytt material på Samtidens webbsida. Jan Sjunnesson har alltså, trots att han officiellt varit chefredaktör, inte kunnat ändra materialet på webbsidan.

– Dessutom har Erik inloggningsuppgifterna, så när Erik var sjuk över julhelgen då blev det ingen uppdatering på tre dygn.

Så hela tidningen styrs från Budapest?

– Ja.

Ekot har bett Erik Almqvist om en kommentar till uppgifterna om hans centrala roll i Sverigedemokraternas stora medieprojekt och webbtidningen Samtiden. ”Jag vill inte recensera Jans verklighetsuppfattning” skriver kommenterar han på mikrobloggen twitter och Almqvist har 'ven hänvisat till ett inlägg han har skrivit på Facebook.

Sverigedemokraten Martin Kinnunen är riksdagsledamot och sitter i det bolag som Sverigedemokraterna äger och som styr webbtidningens verksamhet. Kinnunen bekräftar att Erik Almqvist har haft en central roll i partiets medieprojekt.

– Det har varit så under en uppstartsfas. Det är för att vi har haft rekryteringsproblem och då har personen som vi hade tänkt skulle ta över arbetsuppgifterna har inte varit förmögen att klara av det, säger han.

Men Erik Almqvist har varit ansvarig för det här på håll från Budapest?

– Han har bistått med just det tekniska uppdraget med att få upp texter och vi har ansett att vi har behövt någon som kontrollerat en gång till att språkliga saker är bra. Att det är korrat ordentligt.

Martin Kinnunen säger att han som företrädare för bolaget inte har några synpunkter på att Erik Almqvist har varit starkt engagerad i Samtiden. Det är partiledningen hos Sverigedemokraterna som ska svara på det, säger han.

Ekot har utan resultat försökt få en intervju med den vikarierande partiledaren Mattias Karlsson.