Skola erkänner brister med flyktingbarn

Skolpolitikerna i Jönköpings kommun erkänner bristerna i hanteringen av flyktingbarn. Det finns olika förslag på hur frågan skall behandlas.

Det finns brister i hur skolan hanterar flyktingbarnen i Jönköping. Det erkänner nu skolpolitikerna i kommunen.

I morse berättade vi att lärare som arbetare med flyktingbarnens undervisning slagit larm till politikerna och krävt förbättringar i hur flyktingbarnen tas om hand i Jönköpings kommun. Bland annat hinner barnen inte lära sig tillräckligt innan de ska in i vanliga skolor.

Och en lösning kan vara att redan från början integrera flyktingbarnen i de vanliga skolorna, det säger Magnus Rydh, socialdemokrat och ordförande i skol och barnomsorgsnämnden.