Ännu en dödsolycka i skogen

Ännu en dödsolycka har inträffat i Småland i samband med uppröjning efter stormen.

Idag hittades en man i Möcklehult i Kronobergs län död under sin traktor.

Av okänd anledning blev han överkörd av den egna traktorn i samband med skogsarbetet, enligt vakthavande befäl vid Kronobergspolisen.

Han låg under traktorhjulet då han hittades vid en rotvälta i skogen.