Äldre får bo kvar trots konkurs

De 25 finska pensionärerna på ädreboendet på Åbolid i Jönköping riskerar inte att behöva flytta.

Fastighetens förre ägare, Ruska i Jönköping AB, är försatt i konkurs. Och eftersom bolaget hade äldreboendet som säkerhet när de lånade pengar på banken, och den nya ägaren inte tagit över lånen, så kommer fastigheten framöver, förmodligen att säljas på exekutiv auktion.

Eftersom hyresgästerna har besittningsrätt kommer de att få bo kvar i sina hyresrätter även om äldreboendet framöver säljs till ännu en ny ägare.