Prova först -medicinera sedan

Alla som får nya läkemedel i Sjuhärad ska förmås att använda provförpackningar först.

Detta i en ny kampanj på våra vårdcentraler - riktad till patienterna, men även till läkare och distriktsköterskor.

Ingmarie Skoglund är läkare och ordförande i läkemedelskommitten för vårt område, södra Älvsborg,

-Läkaren och patienten tillsammans ska komma överrens om att man provar en liten förpackning innan man börjar en långtidsmedicinering, å för att det ska bli så är det precis när man skriver ut ett nytt läkemedel, det är precis då man kan påverka det här, säger Ingmarie Skoglund.

Kampanjen är utformad som affischer med läkare, sjuksköterskor, patienter som uppmanas att prova först.

Om kampanjen går bra kan den spridas i hela Sverige tror Ingmarie Skoglund.