Personalminskning och modernisering på Tillbergaskolan

Tillbergaskolan kommer att minska sin personal med fyra tjänster till höstterminen, och dessutom ska skolan moderniseras. Men de båda sakerna ska inte ha något samband. 

Personalneddragningen beror på att elevkullarna blir mindre, och på att sTillbergaskolan tidigare har dragits med ett underskott som man försöker komma till rätta med.

Men personalminskningen ska inte ha något samband med moderniseringen av skolan som nu startar.

Någon gång i höst kommer ombyggnaden att påbörjas, beroende på när upphandlingen blir klar.

- När moderniseringen är klar kommer hyran att bli 2,3 miljoner kronor högre, men det kommer inte att påverka lärartätheten, säger rektorn Olle Berglund till P4 Västmanland.

Beskedet om upprustningen firades i dag med glass av lärare och elever på Tillbergaskolan.