Kritik mot frånvarande chef på hälsocentral

Arbetsmiljöiverket kritiserar bristen på arbetsledning på hälsocentralen i Hede.

Bakgrunden är att personalen på hälsocentralen tidigare i år vände sig till Arbetsmiljöinspektion för att påtala den dåliga psykosociala arbetsmiljön.

Sen juni förra året inte finns någon enhetschef, alltså ingen tydligt närvarande chef.

Man missar information i Hede, både till och från hälsocentralen, frågor får inga svar och irritationen skapar motsättningar.

Det finns ingen kontinuitet i chefsskapet och det bidrar ännu mer till frustrationen, anser personalen.

Framförhållningen blir också dålig, planeringar ändras ofta mycket snabbt.

Arbetsmiljöinspektionen tycker att det behövs en tydlig och närvarande chef som planerar, samordnar, stödjer och ger råd.

Avsaknaden av chef ger upphov till frustration, misstänksamhet och oro som

skapar grund för misstänksamhet och konflikter.

Verket kräver en beskrivnign på hur landstinget tänker göra för att få en chef på plats, eftersom det finns risk att folk blir sjuka av förhållandena som dom är nu.