Lyckad Boråsflytt

Borås stads kampanj för att locka Göteborgare att bostätta sej i Borås ser ut att ge resultat. Hittills har 700 familjer anmält sej till den marknadsföringsdag som planeras i Borås i början av juni.

Under kampanjen har flyttgubbar och flyttbilar från Borås invaderat de centrala delarna av Göteborg för att marknadsföra Borås och informera om flyttkampanjen.

Borås har också skickat brev till 5000 barnfamiljer och annonserat i tidningar och radio för att få igång flyttlassen till Borås .