Protester mot nytt Skogsverk i Jönköping

Föreningen Skogsägarna Norrbotten med 15.000 medlemmar kritiserar nu förslaget om att inrätta ett Skogsverk i Jönköping.

Föreningens ordförande Ulf Hannu säger i ett pressmeddelande att det inte går att styra skogsbruket i Norrbotten från Jönköping eftersom skillnaderna mellan skogsbruk i södra och norra Sverige är för stora.

Det är regeringens skogsutredare landshövding Maggi Mikaelsson som har föreslagit att Skogsstyrelsen och de tio regionala skogsvårdsstyrelserna ska slås ihop till en myndighet med namnet Skogsverket.

Enligt Mikaelsson skulle det bli billigare och lättare att hantera katastrofer av det slag som stormen Gudrun orsakade med en myndighet.