Bostadsrättsföreningar kan stoppa uppfräschning av Rönnby

Västerås stads planer på att bygga om Rönnby Centrum kan gå i stöpet om bostadsrättsföreningarna i området säger nej till ett höghusbygge.

I planerna ingår både ett centrumhus med plats för affärer, närservice och aktivitetslokal och tre nya höghus, 6-7 våningar höga.

Men bostadsrättsföreningarna Rönnby och Rönnbyborg kan stoppa planerna, om de säger nej till höghusbygget. Föreningarna äger nämligen mark där höghusen planeras.

- Säger föreningarna nej till att överlåta marken blir det inget bygge, och då kommer centrum inte heller att förnyas, säger Sven-Gunnar Dahquist, samhällsbyggnadsdirektör i Västerås.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rönnby ser gärna en ny centrumbyggnad med affärer och närservice, men stadens planer på att bygga nya höghus på området tycker man inte om.

- Den skatten vi betalar in till kommunen borde vi väl få lite credit för. Så om vi ber att få en liten friggebod med mjölk, bröd, ost och korv, är det alldeles för mycket begärt? frågar sig Ulf Daunfeldt ,som är vice ordförande i bostadsrättsföreningen Rönnby.

önnbyborg, andra bostadsrättsföreningen på området, har en ny styrelse som ännu inte diskuterat frågan.

- Men det betyder inte att vi är positiva och vi är kritiska till flera punkter i detaljplanen, säger Marie Kjellstrand, ordförande i BRF Rönnbyborg.