Vård på hjul?

Nu är det klart att landstinget i Jämtland ska pröva en rullande hälsocentral i Strömsunds kommun.

I en lång lastbil ska patieter kunna träffa både läkare och sjuksköterska. Det heter att hälsocentralen på hjul inte ska föra med sig att det blir sämre vid de vanliga vårdcentralerna, men det är just vad boende och anställda befarar ändå.
Ledningen vid Västerbottens läns landsting följer försöket intresserat, men liknande planer finns inte här ännu.