Näringslivet i Gävleborg på efterkälken

Näringslivsklimatet i Gävleborg är sämre än i jämförbara län och nyföretagandet är lägre än genomsnittet i landet. Det visar en färsk rapport från Länsstyrelsen

Länstyrelsen publicerade på onsdagen en studie där näringslivsklimat och entreprenörskap i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län undersökts.
Enligt studien har Gävleborg ett sämre näringslivsklimat i jämförelse med de andra länen. De tre länen ligger dessutom under genomsnittet vad gäller nyföretagande i jämförelse med övriga landet.
Lösningen på att näringslivsklimatet ska bli bättre och att nyföretagandet ska öka är enligt rapporten att fler gemensamma insatser på läns- och kommunnivå görs och att regionerna tar del av varandras kunskap.