Medger brister med flyktingbarn

Skolpolitikerna i Jönköpings kommun erkänner bristerna i hanteringen av flyktingbarn. Bland annat hinner barnen inte lära sig tillräckligt innan de ska in i vanliga skolor.
(SR Jönköping)