Ett av Hallsbergs äldsta hus rivs på grund av kommunens dåliga skötsel

Det minsta huset av de tre så kallade tripp trapp trull-husen i Hallsberg ska rivas. Huset som troligen är ett av de äldsta i Hallsberg är i för dåligt skick enligt kommunen.
Jonas Jansson, Hallsbergsbo och länsantikvarie, menar att kommunen skött affären dåligt med tanke på hur viktiga husen är för stadsmiljön.