Konkurrens hotar knäcka cityhandeln

Det ser enligt en ny rapport från Handelns utredningsinstitut HUI mörkt ut för alla småbutiker i Gävle centrum. Bara under det senaste halvåret har en handfull butiker lagts ner i Gävle city och orsaken är målmedveten konkurrens från stora etablerade butikskedjor.

Det är enligt HUI butikskedjor och köpcentrum som tar över allt mer och ska cityhandeln fortsätta att blomstra så måste handeln tänka om med nya former av utbud. Som exempel nämner Handelns utredningsinstitut restauranger, biografer, udda matbutiker samt företag som inriktar sig på kroppsvård.