Dator eller läsplatta i klassrummet kräver tydlig plan

2:15 min

Med läsplattor och datorer i klassrummet spelar eleverna spel - och sköter sina studier. Men har inte lärarna en plan för hur tekniken ska användas blir hjälpmedlen liggande.

Om datorer och läsplattor används i skolundervisningen måste lärarna ha en plan för hur tekniken ska användas, annars kommer de nya hjälpmedlen att bli liggande.

Eleverna kommer att surfa på sidor som inte hör ihop med undervisningen under lektionerna och samtidigt använda datorn eller läsplattan på ett bra sätt för skolarbetet.

Detta är ett par slutsatser i en ny avhandling som forskaren Martin Tallvid lägger fram vid Göteborgs universitet under veckan. Han har studerat  IT-satsningar vid skolor i Falkenberg och Jönköping. Martin Tallvid ger Falkenberg högt betyg i sin satsning på att ge varje elev en dator eller läsplatta.

– De två skolor som jag följde, Skogstorp och Söderskolan, hade från början en tydlig vision om vad de ville. De hade dessutom en politisk stöttning i kommunen.

En farhåga har varit att eleverna skulle använda datorer och läsplattor för spel och chatt med kompisar, i stället för skolarbetet. Men Martin Tallvids studier visar att det har blivit både och.

– Det är skönt med dator i skolan, jag använder den hela tiden. I skolan till skolarbete och hemma så surfar jag runt, säger Wilma Björn som går i nionde klass på Tullbroskolan i Falkenberg.

– Jag spelar när vi får det. När vi inte har något att göra på mattelektionen får vi spela spel, säger Rijona Rashica som går i femte klass på Skogsstorpsskolan i utkanten av Falkenberg.

För lärarna är IT-teknik en ny utmaning i arbetet och Martin Tallvids forskning visar att det är avgörande att lärarna får bra stöd.

– Oftast är det så att alla vill haka på tåget och släpper ut läsplattor och datorer i klassrummet, och lärarna lämnas därhän. På de ställen där man lyckats väl, där har det funnits en pedagogisk idé och tanke samt en pedagogisk ledning som har lett arbetet.

Sedan läsplattor och datorer fick plats i klassrummet - hur har det då gått med ordningen? 

– Det är killarna som har hög musik, men i övrigt stör jag inte mig, säger Wilma Björn på Tullbroskolan.

– Vi kan få spärr på läsplattan om vi gör annat än det vi ska göra, säger Lovisa som går i klass 6 på Söderskolan i Heberg.

Enligt Martin Tallvid finns det en grupp elever som inte klarar av att ha läsplatta eller dator i skolan.

– Det finns en liten grupp som inte fixar det. Det blir väldigt tydligt nu när de sitter med en dator och lärarna ser att de spelar spel. Men det är ett disciplinproblem som alla lärare i alla tider har haft, berättar Martin Tallvid.