Brittisk ekonomi blomstrar inför valet

På torsdag är det val i Storbritannien. Den brittiska ekonomin har utvecklats mycket positivt sedan mitten av 90-talet, särskilt i jämförelse med ekonomierna i Eurozonen.

Tillväxten i den brittiska ekonomin har legat över EU-genomsnittet under flera år, och den har drivits på av stark expansion i tjänstesektorn och i privat och offentlig konsumtion.

Utrikeshandeln och tillverkningsindustrin har dämpat tillväxten bland annat på grund av det starka pundet.

Hög ränta för att bromsa
Ränteläget i Storbritannien är högre än i jämförbara länder, och 4,75 procent avspeglar dom senaste årens högkonjunktur. Många talar ännu om den historiskt låga räntan som rådde under hösten 2003, då den låg på 3,25 procent.

Den svenska Riksbankens ränta ligger på 2 procent och Europeiska centralbankens ränta ligger på 2 procent sedan i juni 2003:

Ingen revolution trots dyr öl
För hette det att den dagen en pint of bitter kostar över ett pund blir det revolution i Storbritannien. Idag kostar en pint över 2 pund och det tas med jämnmod av britterna.

Dom tycks också ha anpassat sig till en krympande industri-och tillverkningssektor, nu med senaste exemplet nedläggningen av biltillverkaren Rover.

Jobbtillväxten har i stället skett i tjänste- och servicesektorn, både den privata och den offentliga, som står för 70 procent av sysselsättningen, och det är en utveckling som många regeringen drömmer om men har svårt att åstadkomma.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se