Grekland lovar bli bättre på att driva in skatt

2:34 min

I dag möts återigen euroländernas finansministrar för att försöka nå ett nytt avtal med det skuldtyngda Grekland. Det tidigare räddningspaketet löper ut sista februari och den nyvalda grekiska regeringen vill förhandla fram helt nya villkor som inte drabbar den grekiska befolkningen lika hårt som tidigare. En av de största utmaningarna är att höja skattemoralen i det grekiska samhället.

– Jag gjorde ett misstag, säger Alexiadis Trifon som svar på frågan varför han blev skattmas.

Ett hittills mycket otacksamt jobb i Grekland där staten varje år går miste om 15 miljarder euro - över 140 miljarder kronor i utebliven skatt.

Ett av motkraven från omvärldens sida för att ge Grekland de enorma nödlånen har varit att förbättra skattemoralen i landet. Och på senare år har också skatterna höjts kraftigt men framförallt för vanliga greker som samtidigt också fått sin inkomst sänkt.

Nu lovar den nya regeringen under ledning av vänsterradikala partiet Syriza att istället rikta in sig på storkapitalet som trots alla åtstramningar i det grekiska samhället har fortsatt att smita från skatten. Och det är en omläggning som skatteindrivaren Alexiadis Trifon välkomnar.

– Det är dags för de rika att betala och det är vi nöjda med, säger han och menar att tidigare regeringar har blundat för skatteflykten eftersom politikerna och storföretagen har drivits av gemensamma intressen och därför också gynnat varandra.

Han tar den viktiga grekiska rederibranschen som exempel.

– Hur är det möjligt att besättningsmännen på båtarna betalar in mer skatt än vad redarna själva gör?

Alexiadis Trifon är numera ledare för de grekiska skatteindrivarnas fackförbund och bakom hans rygg hänger affischerna man tryckt upp för att informera de grekiska skattebetalarna om orättvisan. "Kära medborgare, skatteindrivarna fördömer skattebarbariet" står det bland annat.

Alexiadis Trifon menar också att det grekiska skattesystemet är mycket föråldrat där mycket fortfarande sker manuellt och där medborgarna själva måste uppsöka skattekontoren för att betala in sin skatt. Han säger att den nya regeringen är dömd att lyckas med sin skattepolitik.

– Jag kan försäkra dig om att 99 procent av det grekiska folket önskar att få ett slut på skatteflykten.

Misslyckas man med det - ja då är skattmasen Alexiadis Trifon den första som går ut och protesterar.