Risk för matkris i framtiden

1:53 min

Kommer vi att kunna försörja världens befolkning med mat år 2050? Den frågan ställdes i ett panelsamtal under vetenskapskonferensen AAAS, men fick aldrig något riktigt svar.

Växtfysiologer, klimatforskare och agronomer var ense: var tredje människa på jorden lever redan i en risksituation med osäker mattillgång. Och fram till år 2050, alltså om bara 35 år, måste matproduktionen fördubblas om alla ska kunna äta sig mätta. Samtidigt pågår en klimatförändring som på flera olika sätt hotar matproduktionen.

Mest pessimistisk var klimatologen Kenneth Kunkel som visade hur torka framöver spås drabba flera av de områden i världen som producerar mest spannmål, som den amerikanska mellanvästern, delar av Ryssland och Ukraina och kinas inland.  Han såg ingen lösning alls på problemet.

Växtfysiologen Jerry Hartfield  menade att vi måste hitta sätt att trots sämre väderförhållanden öka avkastningen i världens kornbodar, men någon konkret lösning kunde inte heller han presentera. Han menade att man knappast kan hoppas på bättre avkastning på nordligare breddgrader i ett varnare klimat, helt enkelt för att det inte finns tillräckligt med bra och bördiga jordar längre norrut.

Enligt matsäkerhetsexperten James Gerber finns dock en tydlig lösning på en framtida livsmedelskris: att vi använder kalorierna mer effektivt, genom att sluta äta kött.