Resurserna sinar när 40-talisterna går i pension

Brist på resurser inom vård och omsorg hotar när de stora årskullarna födda på 40-talet kommer upp i vårdkrävande åldrar. Det menar professor Mats Thorslund, åldringsforskare i Stockholm.

I år börjar de första 40-talisterna pensioneras och om tio år kan det bli svåra problem för den svenska vården, enligt Mats Thorslund.

– Man måste ju prata klarspråk. Räcker inte resurserna måste man säga det. Man får föra en diskussion om man kan öka resurserna. Går inte det så får vi fundera på hur vi prioriterar inom de resurser som finns. Det måste vara en öppen diskussion som ytterst får tas av politikerna, säger han.

Osäkert om resurserna räcker
Ingen kan idag säga om resurserna kommer att räcka 2015 när de stora årskullarna 40-talister börjar bli verkligt vårdkrävande.

En avgörande fråga är om antalet sysselsatta kommer att vara tillräckligt stort för via skatten orka betala vården och omsorgen för den ökande mängden gamla.

Enligt Anne-Marie Lindgren som är chef för Socialdemokraternas tankesmedja Idé och Tendens behövs stimulans från staten för att skapa ett ökat antal jobb.

– Jag tror att det kan vara dags att mer samlat värdera investeringspolitiken och fundera över samprojekt mellan privata företag och staten. Vi borde mer målmedvetet leta fram nya industrisektorer att satsa på.

– Det är framförallt är investeringarna vi har anledning att oroa oss för. De ökar visserligen lite men inte alls i den takt som de borde, med tanke på den höga tillväxten, säger hon.

”Det går att vända utvecklingen”
Även Stefan Fölster som är chefsekonom för arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv anser att jobben inte kommer utan stimulans från staten.

– Det finns en hel del orter, som Karlskoga eller Trångsviken nära Östersund, som har lyckat vända utvecklingen att gå från hög arbetslöshet till bättre företagsklimat till fler företagare och nu till arbetskraftsbrist och bostadsbrist. Så kan ske i hela Sverige om företagsklimatet förbättras, säger Stefan Fölster.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se