Snabbare och enklare drogtester införs

Polismyndigheter runt om i landet har börjat använda ett helt nytt drogtest som är snabbare och enklare än den gamla varianten. De nya instrumenten gör också att polisen kan genomföra testerna på andra platser än på polisstationer.

– Det här snabbtestet är ett engångstest, så när man har använt det så kastar man det och vid nästa tillfälle tar man ett nytt, berättar Eva Brännmark som är kriminalkommissarie på Rikspolisstyrelsen.

Polisen har fått ett nytt snabbtest för att kunna se om en person är påverkad av droger. Det nya instrumentet är av engångsvariant och prövar om det finns narkotika i urin, precis som de gamla testerna.

Snabbare svar
Men med de nya testerna kan polisen snabbare avgöra om en person har narkotika i kroppen. Inom tio minuter har polisen svar på frågan om en person är påverkad av narkotika eller inte.

Bortsett från att testet gör det snabbare och enklare kan det också medföra andra fördelar för polisens arbete.

– Ofta händer också att man med hjälp av frågor som ställs och den dialog som är i samband med förhöret att man får underlag för skälig misstanke om andra brott så man kan få underlag till husrannsakan eller kroppsvisitation. I samband med det så händer det ju att man då och då också klarar upp andra brott, säger Eva Brännmark.

Enklare att göra tester
Med de gamla testerna var polisen i praktiken tvungen att genomföra testerna på polisstationen. Med det nya testet ökar polisens möjligheter att testa misstänkta personer på andra platser, berättar Eva Brännmark.

– Men man kan ju mycket väl tänka sig att i samband med stora festivaler att polisen har en husvagn uppställd med möjligheter att lämna urinprov och där just sådana här tester kan göras på plats, vilket ju naturligtvis underlättar väldigt mycket.

Marcus Ålsnäs
marcus.alsnas@sr.se