Debatten om den nya tian 1941

3:04 min

Sverige har under de senaste hundra åren fått flera nya sedlar med olika utformning och valörer. 1941, mitt under brinnande världskrig, lanserades en ny 10-kronorssedel.

Anledningen var att man ville försvåra för sedelförfalskare som blivit alltmer tekniskt skickliga de senaste decennierna. Den nya sedelns framsida pryddes av två medaljoner, en med Gustav Vasas porträtt och en tom med en vattenstämpel. Chefen för Riksbankens Sedeltryckeri Einar Lagrelius berättar om de nya sedlarna i en Eko sändning.

När den nya tian kommit i bruk undrade många över den tomma medaljongen och i Månadens Magasin från den 3 mars 1942 publiceras en insändare som läser in tidens tecken i den nya sedelns utseende. Men varför har Moder Svea tagits bort i tider när kvinnorna blev alltmer synliga i samhället? undrar lyssnaren.