Pohjoisrannikon kevätsilakka vähissä

Kevään silakkasaaliit ovat vähentyneet huomattavasti Upplannin rannikolta Pohjanlahdelle. Kalastusvirasto on huolissaan rannikkokalastajien tilanteesta. Kalastajat raportoivat pienentyneistä silakkasaaliista jo viime vuonna, kertoo kalastusviraston ryhmänjohtaja Teija Aho. 

Itämeren silakkakanta on vähentynyt jo pitkän aikaa, mutta Selkämeren, Saaristomeren ja Pohjanlahden perukan silakkakanta on Teija Ahon mukaan kokonaisuudessaan melko hyvällä tasolla. Ongelmat ovat Ahon mukaan lähinnä paikallisia, esimerkiksi Upplannin rannikolla kevätkutuinen silakka ei kude enää normaaliaikaan huhti-toukokuussa.

Tänä vuonna kalastajat ovat huomauttaneet, että silakkaa on vähemmän kuin aiempina vuosina, mutta jo viime vuonna kalastajat siirsivät kalastuskautta keväästä syksymmälle.
Syytä tähän selvitetään parhaillaan Kalastusvirastossa. Teija Aho arvelee, että yksi syy voi olla luonnolliset vaihtelut silakkakannassa. Samantapainen tilanne rannikolla oli 50-60 -luvulla, jolloin suurin osa silakasta oli syyskutuista. Yhtenä syynä saattaa myös olla isojen kalastusalusten kalastuspaine syvemmillä vesillä, mikä voi haitata silakoiden tuloa rannikolle kutemaan. Suurin osa, esimerkiksi Selkämerellä noin 90 prosenttia silakasta, jää suomalaisalusten saaliiksi.

Kalastusvirasto selvittää parhaillaan minkälainen ympäristömuutos on silakoiden kutuajan takana. Aho arvelee, että syynä voi olla Itämeren alueen ekosysteemin suurempi muutos.

Myös Upplannista etelämmillä rannikoilla on huomattu kevätkutuisten silakoiden siirtyneen syksyyn. Esimerkiksi Kalmarsundin alueelta ahvenen ja hauen poikaset kuolevat laajoilta alueilta oikeanlaisen ravinnon puutteen vuoksi.

SR Sisuradio/Anna Starckman
anna.starckman@sr.se