Fler Skaraborgare går den nyktra vägen

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO presenterar lagom till folknykterhetens dag i dag en stor medlemsökning. I hela Sverige har det tillkommit 2300 nya medlemmar i år och bara under april 1000 st.  I Skaraborg är trenden inte lika tydlig men distriktsordföranden Inga-Lill Bergsten har känt av det ökade intresset.

Från IOGT NTO:s sida menar man att den ökade tillgången på alkohol genom införsel från utlandet och ett drogliberalare samhälle lett till att motkrafterna också vuxit sig starkare. Inga-Lill Bergsten berättar att de möter många oroliga föräldrar som inte kan förstå att 12-åringar dricker alkohol. Nu märks alltså ett motstånd mot alkoholkonsumtionen och medlemstalet hos IOGT NTO ökar kraftigt.

Skaraborg ligger sedan länge i botten bland distrikten med knappa 900 medlemmar och ökningen under året är på tre procent jämfört med till exempel Jönköping som är ett mycket aktivt distrikt som fått en nästan 30 procentig ökning. Inga -lill Bergsten menar att man inte satsat tillräckligt hårt på medlemsvärvning samtidigt som skaraborgsdistriket består av många äldre medlemmar som efterhand av naturliga skäl försvunnit ur organisationen. Men framtiden ser ljus ut. På juniorsidan ligger Skaraborg i sverigetopp med 1500 medlemmar. Den här veckan går i folknykterhetens teckan och Inga-Lill Bergsten hoppas på nya medlemmar och efter sommaren planeras en värvarvecka. Man vill rida på framgångsvågen.