Dyrt hitta nya lokaler till hamnkontorets hyresgäster

Det är inte bara saneringen av marken som skulle bli dyr för Region Gotland om planerna på ett bryggeri i Visby hamn går vidare. Det beräknas kosta 14 miljoner kronor att hitta ersättningslokaler åt de nuvarande hyresgästerna.

På tisdagen ska regionstyrelsens arbetsutskott diskutera om avsiktsförklaringen med Gotlands bryggeri ska rivas upp. Det föreslår i alla fall ledningskontoret eftersom det enligt deras beräkningar skulle kosta 39 miljoner kronor att göra i ordning en byggklar tomt.

14 miljoner är den ungefärliga prislappen på att sanera marken från gamla oljerester. Men lika mycket beräknas det alltså kosta att hitta ersättningslokaler för de nuvarande hyresgästerna i byggnaden, som då skulle rivas.

Hamnkontoret är hyresvärd och har också har egna kontorslokaler i det 1500 kvadratmeter stora huset. Pigge Werkelins bolag Östersjöns förvaltning AB hyr en större del, och bolaget hyr i sin tur ut lokaler till andra företag. Andra hyresgäster är till exempel Sjöfartsverket.

Trots att det just nu finns ganska många lediga kontorslokaler i regionens ägo så tror ledningskontoret att det kan bli dyrare att hitta ersättningslokaler till de befintliga hyresgästerna än vad regionen skulle kunna få betalt av Gotlands bryggeri för den byggklara tomten. Tio miljoner kronor har nämnts som en tänkbar köpeskillning - en affär som då skulle kunna bli dyr för regionen och kosta skattebetalarna 29 miljoner kronor.

Enligt ledningskontoret är det inte tillåtet ur ett statsstödsperspektiv att lägga så mycket på affären. De samhällsnyttiga effekter som den skulle kunna ge näringslivet och besöksindustrin bedöms vara svåra att vädera och kan enligt tjänstemännen inte användas som argument för att gå vidare med affären i strid med gällande statsstödsregler.

Förslaget till politikerna idag är därför att riva upp avsiktsförklaringen med Gotlands bryggeri för att gemensamt försöka hitta en ny lämplig plats för ett bryggeri.