Försenad ombyggnad av Kolbäcks bangård

Den stora ombyggnaden av bangården i Kolbäck kommer att bli försenad. Det står klart sedan kommunfullmäktige skickade tillbaka detaljplanen till tjänstemännen i förra veckan.

Förmodligen kommer fullmäktige att ta beslut om detaljplanen vid nästa möte i slutet av maj, men sen finns det risk att det kommer att överklagas, och då blir det försenat kanske ett år.

- Då är det stor risk att hela projektet knuffas ett år senare, till 2006. Det säger Bo Falge på banverket, projektledare för ombyggnaden i Kolbäck.

Vad det handlar om är att byta ut de två järnvägsbroarna över Kolbäcksån och gamla Västeråsvägen. Båda byggdes på 1940-talet och är rätt slitna i dag.

Att ärendet återremitterades förvånade i alla fall kommunjuristen Richard Grün. Han är kritisk till att politikerna inte har satt sig in i frågan i god tid innan fullmäktigemötet.

- Jag ställer frågan hur det interna politiska partiarbetet fungerar, säger han.