Svenska fjärilar får vårkänslor tidigare

1:06 min

De dagfjärilar som övervintrar i Sverige vaknar nu tidigare på våren jämfört med för 20 år sedan. Om beteendet håller i sig finns risk att fjärilar dör av matbrist.

Det finns fem dagfjärilar i Sverige som övervintrar som vuxna fjärilar: Citronfjäril, Påfågelöga, Vinbärsfuks, Sorgmantel och Nässelfjäril.

När vintern kommer gömmer de sig på en vind eller bland vedträn och vaknar på våren för att para sig. Nu visar det sig att de här dagfjärilarna vaknar i snitt en vecka tidigare på våren jämfört med för tjugo år sedan. En förklaring kan vara att temperaturen har ökat under den undersökta perioden.

Bengt Karlsson är forskare på Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet och han upptäckte sambandet när han tittade på data från Artportalen.

– De som flyger tidigast på säsongen påverkas mest i det här datasetet, säger han.

Studien är från 2013 men trenden håller i sig, visar färska data. Om beteendet fortsätter i framtiden befarar Bengt Karlsson att färre fjärilar överlever, eftersom växterna som fjärilarnas larver äter kanske inte hinner komma fram lika tidigt på våren.

Liknande data finns även i andra delar i Europa, där fjärilarna också vaknar tidigare, säger Bengt Karlsson.

– Mönstret verkar hålla i sig för de arter som jag har tittat på. Man har tittat på det här i andra länder också, framförallt i Storbritannien. De siffror jag fick fram stämde väldigt bra överens med resultaten från Storbritannien, säger han.

Referens: Bengt Karlsson. "Extended season for northern butterflies".  International Journal of Biometeorologi, Volume 58, Issue 5. DOI 10.1007/s00484-013-0649-8