Jönköpings län

Datorer och läsplattor ställer nya krav på lärarna

5:51 min

På många håll i länet har skoleleverna fått varsin bärbar dator eller läsplatta att använda i klassrummet. Denna nya teknik utmanar lärarna.

Att elever får bärbara datorer eller läsplattor är inte ovanligt och det har förändrat en del i klassrummet. Tekniken utmanar såväl lärarens tekniska som pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper, visar en ny avhandling från Göteborgs universitet som Martin Tallvid gjort. 

När jag började med detta 2007 så var det väldigt nytt och då sågs det som väldigt sensationellt att alla elever skulle få varsin dator, men nu är det vardagsmat.

Martin Tallvid doktorerar i ämnet "1:1 i klassrummet - analyser av en pedagogisk praktik i förändring" vid Göteborgs universitet. Där har han följt två "1:1-satsningar" i fyra år, bland annat i de fyra kommunala gymnasieskolorna i Jönköping. 

I och med elevernas tillgång till datorer och läsplattor och all information så har kravet på lärarna förändrats. Han säger att det påverkat lärarjobbet mycket mer än man kan tro.
– Det påverkar på många olika plan men framförallt det pedagogiska. Lektionerna måste planeras på ett helt annat sätt eftersom eleverna sitter uppkopplade och kan kontrollera, skriva och kommunicera. Så man måste ta hänsyn till den digitala tekniken, annars så blir det inget bra lärande.

Det är både positivt och negativt skulle jag säga. Det är bra att kunna söka upp fakta, vilket gör det lättare att genomföra skolarbeten. Sen finns det ju sociala medier som stör lektionerna.

Tidigare kunde läraren stå oemotsagd i klassrummet. Men nu kan man med ett par knapptryck bort kontrollera vad läraren har sagt och komma med komplicerad och ifrågasättande fakta.

Enligt Martin Tallvid råder det delade meningar bland lärarna om den nya tekniken. Vissa ser möjligheterna i det medan vissa tycker att det stör undervisningen. En del oroar sig för att sociala medier tar uppmärksamheten och stör. Men i det stora hela fungerar det bra, säger han.
– Det kräver disciplin och det vet ju även vi vuxna att det gör.