Lars Vilks tvingas gå under jorden

1:47 min

Konstnären Lars Vilks har tvingats lämna sin bostad utanför Höganäs tills vidare. Polisen kan inte längre garantera hans trygghet ens med livvaktsskydd.

– När de här händelserna skedde i Köpenhamn så har ju säkerhetsläget kommit in i en helt annan dimension, och det gör att av säkerhetsskäl så kan inte Lars Vilks bo kvar i sitt hus längre och därför befinner han sig på okänd ort, säger Gun Westford, informatör på Polisens Region syd.

På frågan om Lars Vilks alltså har tvingats gå under jord, svarar hon.

– Så kan man väl uttrycka det. Han är under vårt beskydd på okänd ort.

Hur länge Lars Vilks måste bo på okänd ort kan Gun Westford inte svara på. Det sker hela tiden en avvägning av säkerhetsläget.

I Höganäs, som är den kommun där Lars Vilks är bosatt, har många invånare uttryckt oro för att bo i närheten av en person som står under dödshot. Kommunstyrelsens ordförande Peter Kovacs har tagit emot flera sådana samtal och sammanträtt med krisledningsnämnden under dagen.

– Syftet med dagens sittning var att vi ville ha senaste nytt från polisen. Vår säkerhetssamordnare var på plats och vi gav henne i uppdrag att till imorgon skriva en handlingsplan, så att om något, vilket gud förbjuder, skulle hända i vår kommun relaterat till Lars Vilks eller någon annan, så är vi ännu bättre förberedda för att kunna handla snabbt, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Kovacs.

Han bekräftar att många hort av sig och varit oroliga.

– Framför allt Nyhamnsbor, i närheten av det hus som Lars Vilks bor i. Det är ju bara 200 meter till förskola och skola och man har varit oroliga. Jag har sagt att jag skulle prata med polisen i dag, och det har jag gjort och jag har tryggande besked. Polisen har bestämt att flytta på Lars Vilks. Han kommer inte att bo i kommunen mer på en obestämd framtid.