Hamnarbetarna kräver eget kollektivavtal

Hamnarbetareförbundet varslar om övertidsblockad från midnatt mellan torsdag och fredag för att få rätten att teckna kollektivavtal. En blockad leder till stora problem i Haraholmshamnen i Piteå. Det är den viktigaste utskeppningshamnen för den norrbottniska skogindustrin.

Hamnarbetarförbundet organiserar varannan hamnarbetare i landet. Idag är det enbart Transport som har kollektivavtal med arbetsgivareförbundet Svenska Hamnar. Därför har Hamnarbetarförbundet lagt sitt varsel, för att tvinga fram rätten att teckna eget kollektivavtal.

- Vi vill bli betraktade som en fullvärdig motpart, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Björn A Borg.

Redan 1980 gick Hamnarbetareförbundet ut i en 6 veckor lång strejk för att få kollektivavtal, men misslyckades.

Varslet sprider oro inom skogsiundustrirerna i Piteå.

- På kort sikt blir kunderna missnöjda, på lång sikt förlorar vi dem om leveranser försenas, det säger Per Embertsén, VD på SCA i Piteå.

- Om konflikten blir långvarig måste vi flytta över transporterna på järnväg och landsväg, säger Sture Öberg, som är logistikchef på Kappa Kraftliner.

Vid Bottenvikens Stuveri arbetar drygt 100 hamnarbetare. Alla utom 3 är anslutna till Hamnarbetarförbundet. Företagets VD Tor Dahlberg säger att jobben är i farozonen om basindustrierna väljer andra vägar att transportera sina produkter.