Ljud från folk påverkar ekologin i nationalparker

2:00 min

I USA har en grupp forskare knutna till landets nationalparker nu börjat kartlägga den förändrade ljudbilden i naturen. Under ett seminarium igår kväll, på vetenskapskonferensen AAAS, presenterades studier om hur låtande besökare påverkar djuren. Ulrika Björkstén rapporterar från Kalifornien.

Nationalparkerna hör till USA:s stolthet och på senare år har besökarantalet stigit brant. Det innebär att även de mest avlägsna delarna av den amerikanska vildmarken numera förorenas av ljud, framförallt från motorer.

Kurt Fristrup vid Fort Collins i Colorado, visade på seminariet igår att bakgrundsljudet i medeltal stigit med minst 3 decibel i över 60 procent av de uppmätta nationalparkerna och naturskyddsområdena. Det innebär alltså en fördubbling av bakgrundsljudets nivå.

Hans kollega Clinton Francis berättade om sina laboratorieförsök, där han undersökt vad denna förändring i bakgrundsljud innebär för flera olika däggdjur och fåglar. Bland annat har han sett att vissa gnagare minskar tiden de aktivt letar mat med hela 50 procent när bakgrundsljudet ökar med tre decibel eftersom de små djuren ägnar mycket mer tid åt att ställa sig upp och spana visuellt efter hot.

Han menar alltså att störningar i ljudmiljön kan sätta djurens indirekta spanande med hörseln ur spel, vilket ger dem mindre tid att söka mat. När det gäller vissa ugglor och fladdermöss handlar påverkan istället om att de inte hör sina byten. De har hörsel som är så känslig att de kan höra enskilda insekter landa i en tyst naturlig miljö. Med ett högre bakgrundsljud blir det mycket svårare.

Också människor påverkas negativt av ljudstörningarna, enligt preliminära studier som sociologen Derrick Taff presenterade på konferensen. Han har mätt hur lång tid det tar för stresshormoner och hjärtrytm att återgå till normala nivåer efter en stressande upplevelse, i olika ljudmiljöer men med samma vackra naturbilder som försökspersonerna fick titta på.

Snabbast försvann stressen i en miljö av naturliga ljud, och längst tid tog det när försökspersonernas upplevelse stördes av motorljud från till exemepel en motorcykel eller ett flygplan.