Tre skolområden i Visby blir två

Tre skolområden i södra Visby ska slås ihop till två. Det har Barn- och utbildningsnämnden beslutat. Det är en betydligt mindre förändring av skolans organisation än vad som diskuterats tidigare.

- Att det blir ett skolområde mindre beror på att Stenkumla och Träkumla skola försvinner. Eleverna från de två skolorna ska då flyttas till Lyckåkerskolan, säger nämndens ordförande, Brittis Benzler.

Tidigare har Barn- och utbildningsförvaltningen haft planer på att separera förskolans verksamheter från grundskolan, men så blir det alltså inte.