Fler kan gå gymnasieskolans elprogram

Antalet intagningsplatser på gymnasieskolans Elprogram utökas i höst - medan det blir färre platser på Teknikprogrammet. Det har barn- och utbildningsnämnden beslutat.

Elprogrammet utökas från 32 till 42 platser, och Teknikprogrammet får bara 56 elever jämfört med tidigare 72.

Anledningen är att elevernas preliminära val har förändrats jämfört med tidigare år.

Tidigare i år har Barn- och utbildningsnämnden beslutat om fler platser på Bygg-, Fordons- och Samhällsvetenskapsprogrammen inför hösten.