Nytt Köpenhamnsflyg har dåligt ekonomiskt rykte

Flygbolaget European ExECutive Express som ska ta över flyglinjen Växjö, Kalmar, Köpenhamn har mycket dåligt rykte på grund av sin ovilja att betala sina räkningar.

Det visar en granskning som vår reporter Hasse Carlsson gjort av bolaget sedan planerna offentliggjordes i går.

Enligt det senaste bokslutets revisonsrapport har flygbolaget vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret ej betalat skatt sociala avgifter och mervärdesskatt i rätt tid.

Det visade sig också att Flygbolagt har en skuld till västerås flygplats på 388 000 sedan 2003 . Flygpalsen i Mora har en fodran på 160 000. Och därs äger man att alla som haft det här flygbolaget haft med att göra fått problem.

European Executive Express flyger också ett antal linjer åt Rikstrafiken. Där säger att de att de haft problem med bolaget som ställt in så många flygningar på linjen till Sveg att man är beredd att dra frågan som ett klart avtalsbrott.

Och vad det gäller det staliga Luftfartsverket har de tidigare haft en fodran på över en miljon kronor Men tvingat fram en avbetlningsplan på 125 000 kronor i veckan.

Enligt Olov Dahlin som är kreditchef på Luftfartsverket kom det som en överaskning att Kalmar flygplats slutit ett avtal med bolaget, och man kommer från Luftfartsverket centralt att ställa villkor för att de överhuvudtaget ska få landa i Kalmar.