Kamera i Åmåls kyrka snart verklighet

Det kan bli dags för kameraövervakning i Åmåls kyrka. Regeringsrätten har gett tillstånd till en kamera i vapenhuset i kyrkan.

I flera år har den kyrkliga samfälligheten kämpat för att få tillstånd att sätta upp en övervakningskamera eftersom det har varit både stölder och skadegörelse i Åmåls kyrka.

Justitiekanslern överklagade ända till regeringsrätten som anser att det är litet ingrepp mot den personliga integriteten för kyrkobesökarna men av stort värde för den kyrkliga samfälligheten.