Samåkning på bussen

Markbor på landsbygden kan få åka skolbuss nästa år. Marks kommun har tillsammans med Västtrafik utrett kollektivtrafiken och nu föreslår man att skolskjutsarna ska öppnas även för vanliga resenärer.

Många på landsbygden i Mark har för närvarande inga bussar alls att åka i. På en del ställen finns det bussar som går vissa turer, tre dagar i veckan.

Eftersom vanlig kollektivtrafik är dyr kom idén att låta fok åka i de bussar som redan går, så nu kan skolbarnen i Mark få samsas med vanliga kollektivtrafiksresenärer.

Förslaget ska först testas i Horred för att se om det blir någon framgång. Fungerar konceptet så kan skolbussarna även öppnas i Istorp, Öxnevalla, Skephult, Ubbhult och i Sättila och tidtabeller delas ut till hushållen.

Andra förslag i utredningen är att det ska bli fler direktbussar mellan Kinna och Skene lagom till tidtabellen i juni 2006. Dessutom föreslås att ringbilarna ska bli fler, den trafik där man dagen före ringer och beställer, ofta en taxi på fasta turer.