Dom om tillsynsavgifter ger Växjö kommun rätt

Den avgift som Växjö kommun tar ut för djurtillsyn är inte felaktig. Det anser Kammarrätten i en dom.

I och med domen förlorar lantbrukaren Hans Gustavsson i Ingelstad en tvist mot kommunen som han drivit både i länsrätten och kammarrätten.

Han har ansett att kommunens tillsynsavgift är orättvis och slår olika mot olika djurägare, och han har efterlyst ett enhetligt system.

Från LRF tycker man att frågan om tillsynsavgifter är mycket viktig. Enligt Chefsjurist Fredrik Bonde pågår en statlig utredning kring den här frågan och en förändring är på gång enligt honom.

Däremot anser LRF inte att den aktuella kammarrättsdomen kan bli vägledande för andra lantbrukare.