Feminism tema på Miljöpartiets kongress

På torsdagen startade miljöpartiets kongress i Gävle. Temat är feminism. Det märks bland annat genom seminarier och ett pris som delas ut.

-Riksdagen måste stifta lagar som kommer tillrätta med de värsta problemen, som att kvinnor har sämre löner än män. Det handlar också om hur skolan utformas och att få in fler män i barnomsorgen. Jämställdhetsarbetet måste in i varenda lag som stiftas, säger Gävlebon Inger Schörling som är ombud på Miljöpartiets kongress.