Rivning och sanering väntar Nyhamnsfabriken

1:36 min

Den gamla Nyhamnsfabriken, söder om Sundsvall, kan komma att rivas och saneras inom några år. Kommunen får nu ta över det förfallna och förorenade industriområdet. 

Finns det fler byggnader som borde rivas och saneras? Berätta i kommenteringen! 

Det gamla området i Nyhamn/Essvik har varit en industri i över100 år men SCA lämnade fabriken i början av 80-talet. Långt senare upptäcktes att området var kraftigt förorenat med olika tungmetaller.

Under åren har också flera bränder härjat i fabriksområdet och de fallfärdiga byggnaderna har plundrats på allt värdefullt.

Det har gått för lång tid för att de tidigare ägarna av fabriken ska ta fullt ansvar för en sanering av området. Men nu när kommunen tar över kan statliga saneringspengar sökas från Naturvårdsverket. Och det handlar om många miljoner.

Det kan kosta mellan 100-150 miljoner kronor att sanera området i Nyhamn.

Även några av företagen som funnits på området kommer att bidra till arbetet. Till exempel har SCA bekostat en undersökning av de fallfärdiga byggnaderna på området.

Efter saneringen av marken på fabriksområdet kommer inte något nytt att få byggas på platsen, säger Sven Åke Westman.

– Det går inte att göra så mycket med marken. Vi får inte bygga bostäder eller företag på området utan det blir antagligen en övertäckning efter att saneringen är färdigställd, säger Sven Åke Westman på Sundsvalls kommun.

Nyhamnsfabriken söder om Sundsvall är ett prioriterat saneringsprojekt hos Länsstyrelsen i Västernorrland. Sundsvalls kommun har ansökt om finansiering till saneringen från Naturvårdsverket.