Sundsvalls kommun satsar på sanering

0:43 min

Sundsvalls kommun vill komma igång snabbare med att sanera förorenad industrimark. Tre miljoner kronor på fyra år ska satsas för att förbereda flera saneringsprojekt till Naturvårdsverket. Bland annat flera av de gamla sågverken på Alnö.

Det handlar om att kommunen vill få igång en sanering bland annat av Karlsviks- och Nyviks gamla sågverksområden på Alnö och även marken vid Kubikenborgs sågverk i närheten av Kubal. 

Men också ett område i Skönvik är prioriterat för en sanering i framtiden. Det för att det gömmer sig farliga miljögifter på platserna. Kommunens satsning görs för att snabbare komma åt de stora saneringspengarna på Naturvårdsverket.

Men det kan ändå ta rätt många år innan saneringsarbetetena kan komma igång.

– 5 till 10 år per objekt kommer det nog att ta. Men i slutändan är det Naturvårdsverket som bestämmer vilka saneringsprojekt som ska få pengar, säger Sven-Åke Westman miljöhandläggare på Sundsvalls kommun.