Vindkraftsmotståndare hotar gå ur kyrkan

4:54 min

Flera Ramselebor som P4 Västernorrland talat med funderar på att gå ur kyrkan om planerna på vindkraft på kyrkans mark blir verklighet. Kyrkan har missat att informera ordentligt, det säger biskop Eva Nordung Byström idag.

– Det har varit en stor miss i kommunikationen och informationen från stiftets sida och det gör mig också ledsen. Det låter som om det är svenska kyrkan som ska bygga alla vindkraftverk men det är det inte. Det är en 5-6 stycken, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.

Missen i kommunikationen har tagits upp i stiftsfullmäktige och kritik har riktats mot egendomsnämnden för att de har varit dåliga på att informera.

– Det ska inte gå till på det här sättet. Alla ska få veta vad som gäller, säger biskopen idag.

Biskopen påpekar att det inte är något bestämt kring vindkraften på kyrkans mark i Ramsele ännu. Kyrkan förvaltar mycket mark runt om i stiftet och har själva inte möjlighet att pröva all mark mot vindkraften och därför låter man intresserade entreprenörer stå för det. Därmed inte sagt att det faktiskt kommer att byggas vindkraftverk på de enskilda platserna.

Vindkraften upprör så pass mycket i Ramsele-bygden att flera nu planerar att gå ur kyrkan. Något som biskopen tycker känns tråkigt.

– Det är ju bara beklagligt, då får ju den enskilda församlingen ännu mindre pengar att röra sig med, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.