Ytterligare sanering av olycksplats

1:30 min

Idag har ytterligare en sanering genomförts på den plats där ett flygplan kraschade i fredags. Marken ska säkras eftersom det sommartid betar får där.

Det var vid lunchtid i fredags som ett enmotorigt flygplan störtade alldeles efter starten från Västerås flygplats. Under helgen har man transporterat bort flygplansdelar och arbetat med att sanera platsen där planet landade. Igår inspekterades området och man kom fram till att det behövdes göras ytterligare åtgärder:

– Det var en tydlig lukt av flygbränsle. En helt annan lukt igår jämfört med i lördags men det fanns tydliga spår där det behövdes tas bort ytterligare, säger Inger Karlsson som är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Västerås stad.

Bedömningen är att det mesta av flygbränslet ska vara borta ur marken efter dagens sanering. Anledningen till dagens sanering är främst att området sommartid används som betesmarker för djur.

– I det här området där olyckan har skett så är det ju tänkt att det ska beta får. Det är inte meningen att dom ska behöva utsättas för eller dricka det här vattnet som idag kan innehålla flygbränsle, säger Inger Karlsson.

Marcus Ehlin, vd på Mellansvensk industrisanering, var på plats på olycksplatsen idag.

– Det är ett område som är ett par hundra kvadrat som vi har schaktat av en tio femton centimeter med jordlager så att vi kommer ner på botten, säger han.

Hur ser utsikterna ut för den här platsen?

– Det kommer att bli som vanligt. Vi kommer att ta prover här i vår och se att det är okej för får att beta här, säger Marcus Ehlin till P4 Västmanland.