Samarbete mot ohälsa

Vägverket och Landstinget Gävleborg tar till nya grepp. För första gången skrivs ett samarbetsavtal för att gemensamt samverka i frågor som berör miljö, transport och hälsa.

Eftersom parterna i sina respektive verksamheter har många gemensamma mål, till exempel trafiksäkerhet och god miljö, ska de nu hjälpas åt för att uppnå dessa.

Några konkreta åtgärder är att bland annat lära landstingspersonalen att köra miljövänligt, så kallad ecco-driving, få fram fler etanolpumpar och att införa bilpooler för att göra transporter mer effektiva och miljöanpassade.