Stor energivinst när miljonprogram blev passivhus

1:37 min

Uppvärmning av våra bostäder står för en dryg fjärdedel av energiförbrukningen i Sverige och olika försök görs för att minska energiåtgången. I Alingsås har ett miljonprogramsområde byggts om med  passivhusteknik. En färsk rapport visar att de uppsatta målen nåddes med marginal.

– Här har vi totalt 16 lamellhus som ligger runt gårdar. Allting är trafikseparerat som man byggde på den tiden, säger Jenny Bengtson, kommunikatör på Alingsåshem.

De är långsmala och 3-4 våningar höga. För mig ser det ser ju lite märkligt ut, de ser alldeles nybyggda ut samtidigt de har ett utseende som för tankarna till 70-tal?

– Ja det är själva tanken. Området har ett bevarandevärde, fortsätter Jenny Bengtson.

Länsstyrelsen såg området som värt att bevara. Samtidigt var både tegelfasaderna och skiktet innanför i uselt skick. I det läget valde Alingsåshem att satsa på en extremt genomgripande renovering med passivhusteknik med målet att minimalt med energi för uppvärmning ska behöva tillföras utifrån.

Det är nästan bara betongstommarna som har sparats. Nu är väggarna tätare med 44 centimeter isolering och en helt ny fasad. I ett ventilationssystem med värmeväxlare får den använda, men varma luften, på sin väg ut värma upp den kalla friska luft som tas in. Renoveringen har kostat runt 1,4 miljoner kronor per lägenhet, men att bygga nytt hade kostat över 2 miljoner enligt bolaget.

En färsk rapport inom ett EU-projekt konstaterar att energiförbrukningen för uppvärmning i Brogården nu har minskat med runt 80 procent. Det imponerar på Ulla Janson som har doktorerat på ämnet passivhus vid Lunds tekniska högskola.

– Resultatet är bättre än för många nyproducerade fastigheter. Då har de ändå behållit betongstommen. Betong är en otrolig klimatbelastning, och att kunna behålla betongen är en jättevinst. De ska vara jättenöjda och hade vi sett att hela Sverige byggde sådana nya hus hade vi varit väldigt lyckligt lottade, säger Ulla Jansson.

Referens: Brassier, Pascal, Gervind, Pernilla: Deliverable D.3.8 Final reporting of monitoring results in all three sites. Beem-Up rapport 2014.
Building Energy Efficiency for Massive market Uptake