Svårt att reda ut vem som har ansvaret för vattnet

Det blir allt vanligare med anmälningar om dåligt vatten, samtidigt som det kan vara svårt att reda ut vem som bär ansvaret om ens kranvatten är dåligt. Ansvaret för att vattnet har rätt kvalitet beror på var i kedjan bristerna finns.

Den som har kommunalt vatten är det kommunen, eller den som distribuerar vattnet som är skyldig att följa lagstiftningen.

Annars är det fastighetsägaren som är ansvarig.

I Livsmedelsverkets senaste rapport om det kommunala dricksvattnet för år 2003 fick nästan 100 anläggningar i Västra Götalands regionen anmärkningar av olika slag.